Avís legal

A qui cedeixo les meves dades?
Aquesta web pertany a La Segona Perifèria, Miquel Adam Rubiralta, amb NIF 46140914Q, que té el domicili al carrer de la Indústria, 94, 4t 2a, 08025 de Barcelona. Només ens les cedeixes a nosaltres. No comunicarem les teves dades a cap altra persona o entitat si no és amb el teu consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable.

Amb quina finalitat les cedeixo?
Per rebre un butlletí informatiu sobre els nostres llibres i notícies que hi estiguin relacionades. També per informar-te d’activitats i esdeveniments que pugui organitzar l’editorial.

Per quant de temps?
Conservarem les teves dades amb les màximes garanties de confidencialitat fins el moment que ens demanis eliminar-les dels nostres arxius.

M’empara el dret?
I tant. D’acord amb el Reglament general de protecció de dades, tens el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els teus drets d’accés, rectificació, restricció, cancel·lació, portabilitat i d’oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a la nostra adreça de correu electrònic: o a l’adreça postal de La Segona Perifèria (Carrer de la Indústria, 94, 4t 2ª, 08025 de Barcelona).
Així mateix, tens dret d’iniciar reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.